Spolek nad Ploučnicí

spolek-nad-ploucnici

Spolek nad Ploučnicí

Spolek nad Ploučnicí je dobrovolným, nepolitickým, nevládním, neziskovým svazkem občanů a právnických osob, v němž se spolčili zastánci péče o kulturní, společenské, sociální a přírodní prostředí podél řeky Ploučnice a v okolí Benešovska a zaměřuje se na jejich aktivní ochranu, revitalizaci a popularizaci.

Charakter a účel Spolku nad Ploučnicí

Spolek nad Ploučnicí je dobrovolným, nepolitickým, nevládním, neziskovým svazkem občanů a právnických
osob, v němž se spolčili zastánci péče o kulturní, společenské, sociální a přírodní prostředí podél řeky Ploučnice
a v okolí Benešovska a zaměřuje se na jejich aktivní ochranu, revitalizaci a popularizaci.

Spolek nad Ploučnicí bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

  • Péče o krajinu, ochrana životního prostředí a péče o drobné kulturní památky podél řeky Ploučnice; péče o veřejný a společenský prostor Benešovska.
  • Komplex činností orientovaných na rozvoj cestovního ruchu podél řeky Ploučnice a na Benešovsku s využitím kulturních a přírodních památek; rozvojové aktivity se zapojením cyklostezky podél řeky
  • Ploučnice, termálního koupaliště a dalších sportovně-společenských atraktivit Benešovska.
  • Praktická kulturní, osvětová a publikační činnost; organizování kampaní a akcí orientovaných na místní i dojíždějící veřejnost.
  • Pořádání vzdělávacích a popularizačních akcí (přednášky, semináře, konference, zájezdy, naučné procházky a pod).
  • Organizace sociálních služeb a programů zaměřených na potřebné skupiny obyvatelstva; realizace volnočasových akcí orientovaných na děti a mládež, rodiny, nezaměstnané a občany vyššího věku.
  • Oživení kulturního a společenského života a podpora všech místních iniciativ za účelem propojování a zkvalitňování služeb a života obyvatelstva.